Προστασία Δεδόμενων Όροι Χρήσης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Σερρών καθώς και κάθε συμμετέχοντα στις ενέργειες του Συλλόγου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον ισότοπο του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Σερρών ή λαμβάνει μέρος στις ενέργειες του. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μεταφέρουν οι χρήστες στον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Σερ είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον Ιστότοπο marathonserres.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (όπως το email σας, όνομα και άλλα) μόνο όταν προχωρήσετε σε εγγραφή στον Σύλλογο, της ενέργειες του ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πληροφορίες που αφορούν την συμμετοχή σε ενέργειες: Τα απαραίτητα στοιχεία για συμμετοχή στις αθλητικές ενέργειες του Συλλόγου είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο και email επικοινωνίας, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για ώρα ανάγκης , σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε με κάποιον οικείο σας. Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως εάν είστε μέλος σε κάποια ομάδα ή το μέγεθος Tshirt που φοράτε ώστε να σας παρέχουμε το κατάλληλο μέγεθος

Σύνδεσμοι: Στον ισότοπο marathonserres.gr μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από τον Σύλλογο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Σύλλογος για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Διευθύνσεις: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο marathonserres.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies: Για λόγους ανάλυσης της επισκεψιμότητας του marathonserres.gr χρησιμοποιούνται αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εγγραφής στον Σύλλογο ή συμμετοχή στους αγώνες και τις ενέργειας του Συλλόγου. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Σερρών και ειδικότερα οι υπεύθυνοι αγώνων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του Σύλλογου Μαραθωνοδρόμων Σερρών, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την συμμετοχή στις ενέργειες του Συλλόγου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο κάθε επισκέπτης, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης ως προς τα προσωπικά του στοιχεία που κρατάμε και να ζητήσει την διαγραφή τους. 

Μαραθωνοδρόμοι Σερρών

Επικοινωνία

+30 6977259711
marathonserres42@gmail.com
Κοσμά Αλεξανδρίδη 3, Σέρρες, ΤΚ: 62125

Αγώνες

KrikriSuperSpoon Volta 5Km