Επικοινωνία

Στείλτε μας μήνυμα

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

6973.44.00.49 Θεοχάρης Γιώργος   –  Πρόεδρος
6977.47.47.15  Χριστοφορίδης Ε. Ελευθέριος   –  Αντιπρόεδρος